CLAIRE JONES (telyn)

 

Dydd Sadwrn 22ain Mawrth am 7.30yh, Theatr Mwldan

Prisiau Tocynnau: £12 (£10) £1 o dan 22 oed

 

Debussy:  "The Girl with the flaxen hair"

Kreisler:   Praeludium and Allegro

Mayani:    Maqamat

Saint-Saens:  "Softly awakes my heart"

Godefroid:  Danse des Sylphes

Hasselmans: La Source, Op.44

Marshall:  "Heartstrings"

Bartok:  "Rumanian Folk Dances"

Suogan:  Traddodiadol

Prokofiev:  Themau o Romeo a Juliet

 

Wedi ei geni yn Sir Benfro ym 1985 ac wedi ei haddysgu yn Ysgol y Preseli, graddiodd Claire gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf o Goleg Brenhinol Cerddoriaeth Llundain. Hi oedd un o’r rhai cyntaf i dderbyn Gwobr Astudiaethau Uwch Tywysog Cymru yn 2007 a 2008, a hyn yn tystio ei bod yn un o dalentau ifanc amlycaf Cymru.  Yn 2011 chwaraeodd yn y Briodas Frenhinol ym Mhalas Buckingham i Ddug a Duges Caergrawnt.

 

Darllen mwy:Claire Jones

 

STERLING TRIO

 

Dydd Sadwrn 22ain Chwefror am 7.30yh, Theatr Mwldan

Prisiau Tocynnau: £12 (£10) £1 o dan 22 oed

 

Sarah Atter (ffliwt)
Thomas Verity (clarinét)
Lauren Hibberd (piano)

 

Ffurfiwyd y Sterling Trio yng Ngholeg Cerdd Frenhinol y Gogledd yn 2006 ac ers hynny mae wedi sefydlu ei hun fel ensemble siambr cyffrous, dyfeisgar a diddorol. Yn artistiaid a ddetholwyd ar gyfer Llyfryn Grŵp Hyrwyddwyr Cyngerdd Making Music 2013-14, yn gystadleuwyr rownd derfynol yng Nghynllun Gwobrau Clwb Cerddoriaeth Ymddiriedolaeth  Tunnell, yn gystadleuwyr rownd derfynol ac yn berfformwyr yng Nghyngherddau Cyfres Blwyddyn Newydd 2012 Artistiaid Ifainc Grŵp Park Lane, ac yn gystadleuwyr rownd derfynol gydag Artistiaid Ifainc y DU 2010, mae’r Triawd yn ymfalchïo mewn dull gweithredu creadigol ac amryddawn o greu cerddoriaeth, gan anelu tuag at y safon uchaf o berfformiad fel cerddorion a chyfathrebwyr.

 

Darllen Rhagor am Sterling Trio

 

 

JAYSON GILLHAM (PIANO)

 

Dydd Sadwrn 25ain Ionawr am 7.30yh, Theatr Mwldan

Prisiau Tocynnau: £12 (£10) £1 under 22

 

Beethoven:  Dau Rondos, Op 51
Beethoven:  Sonata yn A, Op 101
Schumann:  Etudes Symphoniques, Op 13

 

Cipiodd Jayson Gilham, y pianydd o Awstralia sy’n byw yn Llundain galonnau a diddordeb edmygwyr cerddoriaeth ar draws Prydain gyda’i berfformiadau yng Nghystadleuaeth Piano Rhyngwladol Leeds 2012. Yn y rownd derfynol, perfformiodd Concerto Emperor Beethoven gyda’r Halle a’r arweinydd Syr Mark Elder, a nododd:

 

“Mae’n gwneud sain gref, gadarn iawn, sy’n wahanol i weddill y cystadleuwyr rownd derfynol. Mae’n chwarae Beethoven mewn modd agored, onest, sicr iawn – gyda rhyw fath o ‘wres’....Pob amser yn sain hyfryd – ysblennydd.”

 

Darllen Rhagor am Jayson Gillham

 

GALLIARDA

 

Dydd Gwener 6ed Rhagfyr am 7.30yh, Theatr Mwldan

Prisiau Tocynnau: £12 (£10) £1 o dan 22 oed

 

Sara Stowe (soprano ac offerynnau taro)        
Ian Gammie (feiol fas a gitâr cynnar)
Wendy Hancock (ffliwtiau, recorders a feiolau)
Richard Mackenzie (liwt, gitâr cynnar a theorbo)
 
 
A MERRY WASSAIL
Rhaglen o gerddoriaeth y Nadolig

 

Darllen Rhagor am Galliarda

 

JOCELYN FREEMAN (PIANO)

a

SUJIN PARK (feiolin)

 

Dydd Sadwrn 16eg Tachwedd am 7.30yh, Theatr Mwldan

Prisiau Tocynnau: £12 (£10) £1 o dan 22 oed

 

Mozart:  Sonata yn E leiaf

Britten:   Tri darn o Gyfres i feiolin a phiano            

Brahms:  Dawnsiau Hwngaraidd, 1.4 a 5

Janacek:  Sonata

Gershwin:  Preliwdiau

 

Yn wreiddiol o Sir Benfro, mae Jocelyn yn datblygu gyrfa sy’n hynod o ran ei didwylledd a’i natur amryddawn. Yn gysurus yn perfformio fel pianydd, unawdydd concertoi, datgeiniad, cyfeilyddes a chwaraewr cerddoriaeth siambr, mae wedi ei chlustnodi fel “Un i Wylio” gan Gylchgrawn International Piano. Mae ei pherfformiadau atyniadol wedi eu nodweddu gan ddychymyg lliwgar, personol ac awdurdod technegol. 

 

Darllen Rhagor am Jocelyn Freeman a Sujin Park

 


ALEXANDRA DARIESCU (PIANO)

 

Dydd Sadwrn 12fed Hydref am 7.30yh, Theatr Mwldan

Prisiau Tocynnau: £12 (£10) £1 o dan 22 oed

 

Beethoven:  Sonata in F, Op 10 Rhif 2

Scarlatti:  Sonata yn F leiaf K 466

Schumann:  Fantasiestucke, Op 12

Chopin:  24 Preliwdiau, Op. 28

 

 

Wedi ei geni yn Romania, astudiodd Alexandra Dariescu yn Iasi (Rwmania), Ysgol Pocklington a Choleg Cerddoriaeth Brenhinol  y Gogledd (Prydain). Cafodd ei henwi yn ‘Seren Newydd’ Cylchgrawn Cerddoriaeth y BBC, a chafodd ei début yn Neuadd Carnegie yn Efrog Newydd, lle ymunodd ag András Schiff yn ystod ei gyfnod preswyl “Perspectives”.

 

Darllen Rhagor am Alexandra Dariescu